Лични данни

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ
  • Личните данни, които madebyvaskata.com получава при регистрацията на потребителите, ще бъдат използвани единствено за обслужване на клиентите – за приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.
  • madebyvaskata.com гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица.
  • madebyvaskata.com гарантира, че въпросните данни няма да бъдат използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите когато:
                - клиентът изришно е дал съгласието си да му бъде предоставяна информация за нови продукти, промоции и събития обявени от madebyvaskata.com посредством е-поща.